Szakterületek

Dr. Kocsis László

Irodavezető ügyvéd

A gyakorlatban eltöltött évtizedek során, a munkamegosztásból eredően lehetőségem adódott arra, hogy bizonyos jogterületekre koncentrálhassak, ezekben jobban elmélyedhessek. Közismert mondás, hogy „aki túl sokat markol, az keveset fog”.
Ebből következően az alábbi munkaterületeken igyekszem magas színvonalú ügyvédi tevékenységet végezni:

Polgári jog

A polgári jog jogágban foglalkozom többek között szerződésekből eredő jogvitákkal, kártérítési ügyekkel, orvosi műhiba perekkel, balesetekből (munkahelyi és közlekedési) származó igényekkel, családjogi ügyekkel (házassági bontóperek, gyermekelhelyezési, kapcsolattartási perekkel), öröklésjogi kérdésekkel.

Munkajog

Munkajog területén elsősorban a közszolgálati jogviszony, a közalkalmazotti jogviszony és szolgálati jogviszony munkavállalóit és munkáltatóit képviselem a jogvitákban, peren kívüli és peres eljárásokban egyaránt.

Közigazgatási jog

A közigazgatással fennálló folyamatos munkakapcsolatból eredően a közigazgatási jogvitákban is rendszeresen ellátok képviseleti tevékenységet, ennek során törekszem a bíróság előtti jogviták megelőzésére, melynek hatékony módszere a folyamatos jogi tanácsadás, szabályzatok, döntések véleményezése, előkészítése.

Környezetvédelmi jog

Speciális képzettségemnek megfelelően szívesen vállalok környezetvédelmi tárgyú ügyekben képviseletet, akár közigazgatási, vagy kártérítési témában.

Dr. Kocsis Éva Tünde

ügyvéd

Az ügyvéd a vállalkozás, vagy család fontos segítője lehet, én ezt a szakmai segítséget képviselem több évtizedes tapasztalattal. A többszemélyes ügyvédi iroda adta lehetőségekkel élve specializálódhattam, bizonyos jogterületeken belül jobban elmélyedhettem a joggyakorlatban. Főként polgári jogi és közigazgatási jogi területeken tevékenykedem, így vált lehetővé, hogy a következő ügyvédi munkákban különleges joggyakorlatot szerezzek:

Ingatlan ügyek

Nagy tapasztalatom van adásvételi, ajándékozási szerződések elkészítésében. Az ingatlan ügyek speciálisabb területével, külterületi ingatlanok, termőföldek tulajdon átruházásával is rendszeresen foglalkozom. Készítek telekalakítási szerződéseket, ingatlanok használatát rendező szerződéseket.

Társasági jog

Társasági jog körében különösen cégalapítással, cégmódosítással, egyesüléssel, átalakulással foglalkozom.

Családjog, öröklési jog

Fordulhatnak hozzám családjogi jogvitákat, házassági bontópereket, vagyonjogi kérdéseket érintően, továbbá öröklési jogi kérdésekkel és végrendelet készítésével kapcsolatban.

Egyesülési jog alá tartozó szervezetek

Elvégzem egyesülési jog alá tartozó szervezetek, például sport szervezetek, környezetvédelmi szervezetek alakítását, átalakítását.

Telefonos elérhetőség

Mobil: 06 30 398 10 03
Tel/Fax: 06 28 787 534
H-P
09:00-17:00

E-mail Cím

info@kocsisugyvediiroda.hu

Nyilvántartó kamara: Pest Megyei Ügyvédi Kamara