Szakterületek

Dr. Kocsis László

Irodavezető ügyvéd

A gyakorlatban eltöltött évtizedek során, a munkamegosztásból eredően lehetőségem adódott arra, hogy bizonyos jogterületekre koncentrálhassak, ezekben jobban elmélyedhessek. Közismert mondás, hogy „aki túl sokat markol, az keveset fog”.
Ebből következően az alábbi munkaterületeken igyekszem magas színvonalú ügyvédi tevékenységet végezni:

Polgári jog

A polgári jog jogágban foglalkozom elsősorban kártérítési ügyekkel, orvosi műhiba perekkel, balesetekből (munkahelyi és közlekedési) származó igényekkel, családi jogi ügyekkel (házassági bontóperek, gyermekelhelyezési, kapcsolattartási perekkel), öröklésjogi kérdésekkel stb.

Büntetőjog

Büntető jogágban gazdasági-pénzügyi bűncselekményekkel, vagyon elleni ügyekkel, közlekedési ügyekkel, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés elkövetésével stb.

Munkajog

Munkajog területén, ennek összetettsége miatt, a közszolgálati jogviszony, a közalkalmazotti jogviszony és szolgálati jogviszony munkavállalóit és munkáltatóit képviselem a jogvitákban, peren kívüli és peres eljárásokban egyaránt.

Közigazgatási jog

A közigazgatással fennálló folyamatos munkakapcsolatból eredően a közigazgatási jogvitákban is rendszeresen ellátok képviseleti tevékenységet, megjegyzem, hogy törekszem a bíróság előtti jogviták megelőzésére, melynek hatékony módszere a folyamatos jogi tanácsadás, a határozatok ügyvéd általi előkészítése.

Gazdasági társaságok joga

Gazdasági társaságok képviselete során a tagok közti jogviták, a pénzügyi-gazdasági tartalmú szerződésekből eredő jogviták tartoznak a munkakörömbe.

Környezetvédelmi jog

Speciális képzettségemnek megfelelően szívesen vállalok környezetvédelmi tárgyú ügyekben képviseletet, akár közigazgatási, vagy kártérítési témában.

Dr. Kocsis Éva Tünde

ügyvéd

Az ügyvéd a vállalkozás, vagy család fontos segítője lehet, én ezt a szakmai segítséget képviselem több évtizedes tapasztalattal. A többszemélyes ügyvédi iroda adta lehetőségekkel élve specializálódhattam, bizonyos jogterületeken belül jobban elmélyedhettem a joggyakorlatban. Főként polgári jogi és közigazgatási jogi területeken tevékenykedem, így vált lehetővé, hogy a következő ügyvédi munkákban különleges joggyakorlatot szerezzek:

Társasági jog

Társasági jog körében különösen cégalapítással, cégmódosítással foglalkozom.

Egyesülési jog alá tartozó szervezetek

Elvégzem egyesülési jog alá tartozó szervezetek, például sport szervezetek, környezetvédelmi szervezetek alakítását, átalakítását.

Ingatlan tulajdonjog

Ingatlan tulajdonjog megváltoztatása terén az adásvételi szerződések – különösen külterületi ingatlanok és termőföldek – illetve a telekalakítási szerződések, valamint az ingatlan tulajdonjog elidegenítése tartoznak szakterületeim közé.

Családjog

Fordulhatnak hozzám családjogi jogvitákat, házassági bontópereket, vagyonjogi kérdéseket érintően.

Szerződésből eredő igények

Polgári jogon belül foglalkozom továbbá szerződéses jogviszonyban, a szerződésből eredő igények érvényesítésével.

Közigazgatási jog

A közigazgatási jogban speciális munkaterületeim közé tartoznak az ingatlanokat érintő jogviták.

Telefonos elérhetőség

Mobil: 06 30 398 10 03
Tel/Fax: 06 28 787 534
H-P
09:00-17:00

E-mail Cím

info@kocsisugyvediiroda.hu

Nyilvántartó kamara: Pest Megyei Ügyvédi Kamara