Üdvözöljük!

Az irodáról

Ügyvédi irodánk 1992-ben kezdte meg önálló működését. 2020. júniusában az iroda két ügyvédjelölt munkatárssal bővült, addig ketten voltunk tagjai és tulajdonosai: Dr. Kocsis László irodavezető ügyvéd és Dr. Kocsis Éva Tünde ügyvéd (“civilben” házastársak vagyunk). Mindketten az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szereztünk doktori diplomát, melyet követően szakvizsgát tettünk. Dr. Czotter Regina és Dr. Kocsis Richárd ügyvédjelöltek a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán végeztek, angol jogi szaknyelvi vizsgával rendelkeznek, fél évig jogi képzésben vettek részt Spanyolországban is.

Valljuk, hogy az ügyvédi tevékenység olyan felelősség, hivatás, melynek során úgy kell eljárni, mintha családtagjaink érdekeit képviselnénk.

Tevékenységek

Jogi tanácsadás

Ügyvédi szaktudás igénybevétele indokolt lehet azokban az esetekben is, amikor az ügyvédhez fordulás pusztán lehetőség. Jogi tanácsadással elkerülhetővé válnak a jövőbeni lehetséges jogviták.

Jogi képviselet ellátása

Jogi képviseletet látunk el polgári peres bírósági eljárásokban, valamint sértetti jogi képviseletet büntető ügyekben. Utóbbi tipikus formája a sérelmet szenvedett fél polgári jogi igényének érvényesítése.

Védelem ellátása büntetőeljárásban

Tekintettel a vádhatóság szakmai erőfölényére, büntető ügyekben kiemelt jelentőségű a védelem szakszerű ellátása. 

Okiratszerkesztés és ellenjegyzés

Számos jogügylet megköveteli az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okirati formát. Különösen az ingatlanok tulajdonjogának átruházására vonatkozó ügyletek, valamint a jogi személyek működését érintő dokumentumok említhetők.

Ügyvédi letét

Amennyiben a szerződő felek között még nem alakult ki megfelelő bizalom, mégis azt szeretnék, hogy a tervezett gazdasági ügylet a lehető legnagyobb jogi biztonsággal jöjjön létre, ügyvédi letétre lehet szükség.

Tartós képviselet

Ellátjuk önkormányzatok, intézmények, cégek tartós jogi képviseletét.

Telefonos elérhetőség

Mobil: 06 30 398 10 03
Tel/Fax: 06 28 787 534
H-P
09:00  – 17:00 

E-mail Cím

info@kocsisugyvediiroda.hu

Nyilvántartó kamara: Pest Megyei Ügyvédi Kamara

6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól