Díjazás

ügyvédi megbízási díjainkról általában

Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya az ügyvédi törvény szerint. A mi ügyvédi irodánkban a munkadíj meghatározása alapvetően három tényezőtől függ:

Az ügy munkaóra igényessége

Az ügy bonyolultsága

Az ügy perértéke

A megbízás jellegétől, egyéni sajátosságaitól függően az ügyvédi munkadíj lehet:


Fix munkadíjas megállapodás

Fix munkadíjas, egy összegben meghatározott megállapodás alapjául azok az ügyek szolgálhatnak, melyek munkaóra igényessége előre kalkulálható. Többek között említhetők a cégalapítással, cégmódosítással kapcsolatos megbízások, munkajogi, büntetőjogi ügyek.

Óradíjas megállapodás

Abban az esetben, ha az ügyvédi tevékenységre fordítandó idő nem látható előre, óradíjas megállapodás köthető. Ezt a módszert ritkán alkalmazzuk, azonban előfordulhat, hogy az ügy sajátosságaira tekintettel a legalkalmasabb díjazási formának bizonyul.

Százalékban meghatározott díj

Százalékban meghatározott munkadíj elsősorban a polgári jog területén jellemző, így páldául ingatlan ügyekben, az ingatlan értékéhez igazodva, pervitellel összefüggésben a pertárgyérték százalékában határozható meg az ügyvédi munkadíj.

Díjmegállapítások ötvözete

Az ügyvédi munkadíj megállapítható az említett módszerek kombinációjával is.

Havi díj meghatározás

Egyedileg meghatározott havi átalánydíjas, így az eseti megbízások díjainál kedvezőbb megállapodást biztosítunk gazdasági társaságok, vállalkozók, gazdálkodó szervezetek részére, tartós megbízás esetén.

Tanácsadás és ingatlan adásvételi szerződés díja

Bár a honlapok többsége nem teszi közzé az ügyvédi munkadíjakat, mi úgy véljük, ügyfeleink számára fontos, hogy mihamarabb tájékozódhassanak az előrelátható költségekről. Bár a megbízási díj pontos meghatározására az ügy konkrét ismeretében kerülhet csak sor, mégis szeretnénk ügyfeleinket segíteni azzal, hogy elérhetővé tesszük az első tanácsadás óradíját, melynek keretében az ügy sajátosságaira tekintettel már további információval szolgálhatunk az esetleges megbízási díj összegéről is.

Az első tanácsadás – egy órában – , mely a meglevő iratok áttekintését és az elsődleges véleményt tartalmazza, az ügy konkrét jellemzőitől, összetettségétől függően 40.000-50.000 Ft+ÁFA. Amennyiben a tanácsadást megbízás követi, a tanácsadás ingyenes. A megbízási díjat a már megfizetett tanácsadási díj figyelembevételével kalkuláljuk, tehát a megbízási díjból az levonásra kerül.

Lehetőségünk van továbbá előre meghatározni ingatlan tulajdonjog átruházás tekintetében az ügyvédi munkadíjat. Ebben az esetben tanácsadás díj nem merül fel. Az ügyvédi munkadíj ajándékozási szerződés esetén  0,7 %, adásvétel esetén 1 % az ingatlan értékéből kiindulva, de minimum 80.000 Ft +ÁFA. A százalékoktól eltérést eredményezhetnek a konkrét körülmények, többek között az, ha az ingatlanon teher található, vagy ha hitelből finanszírozzák az adásvételt. Nagyobb értékű ingatlanok esetén egyedi árajánlatot biztosítunk, az ügyvédi munkadíjat mérsékeljük.

 

Ügyvédi munkadíjaink figyelembe veszik a szakterületen eltöltött időt, megszerzett tapasztalatot. Keressen minket bizalommal elérhetőségeink valamelyikén további információkért.

 
 
Telefonos elérhetőség

Mobil: 06 30 398 10 03
Tel/Fax: 06 28 787 534
H-P
09:00-17:00

E-mail Cím

info@kocsisugyvediiroda.hu

Nyilvántartó kamara: Pest Megyei Ügyvédi Kamara